9sildrzwiTak jak informowałem wcześniej, od 9 marca przyjmuję zapisy na warsztaty w pierwszej połowie roku 2017. Lista się zapełnia, a przypominam, że pracujemy w małych grupach ze względu na specyfikę zajęć, a ponadto zarezerwowane noclegi nie pozwalają na dowolne „rozciąganie” liczebności grupy. Przypominam, że zaplanowałem dwa otwarte warsztaty w oparciu o tzw. „długie weekendy” – jeden na przełomie kwietnia i maja (29.04 – 3.05), drugi w czerwcu (15-18.06). Jak zwykle noclegi w małych pensjonatach bardzo blisko Biotopu, pościel, pokoje, łazienki i kuchnie…O programie i organizacji warsztatów pisałem tu: https://etnobotanicznie.pl/2017/01/03/startowo-styczniowo/
Zdecydowani lub prawie zdecydowani 🙂 proszeni są o kontakt na mój adres mailowy: marek.styczynski@gmail.com
jakoncovkabrut
jazgalasem
Od lutego 2017 prowadzę cykl spotkań otwartych w księgarni Bonobo przy Małym Rynku w Krakowie. Odbywają się raz w miesiącu i mamy za sobą dwa: 9 lutego i 9 marca. Tytuł cyklu to Fitoremediacje. Podczas pierwszego spotkania sporo mówiłem na temat definicji i rodzajów fitoremediacji, które niestety nie znają możliwości „czyszczenia” powietrza ze szkodliwych dla nas skladników albo zanieczyszczeń w rodzaju pyłu zawieszonego. Nie oznacza to jednak, że rośliny nie są naszym ratunkiem, są, są… i to każdego dnia. Wystarczy przypomnieć zjawisko fotosyntezy (pamiętajcie o dwóch fazach, tym co rośliny wydzielają i z czego…). Fitoremediacje poszerzyłem o oddziaływanie roślin na naszą psychikę (i nie chodzi tu o wyeksploatowany do spodu problem używek roślinnych w sensie halucynogenów) i kształtowanie zdrowego i trwałego otoczenia w postaci permakultury, hortiterapii, ogrodów leśnych czy upraw rolno-leśnych używanych do leczenia obszarów zdegradowanych przez przemysłowe formy rolnictwa i leśnictwa. Bardzo ważne jest też, że razem z ekipą ethnogarden zaproponowaliśmy wszystkim eksperyment z wybranym gatunkiem rośliny… o tej roślinie wyczerpująco napisałem tu: https://etnobotanicznie.pl/2017/01/28/fitoremediacje-1-pszczelnik-blisko-nas-i-pszczol/
Podczas spotkania 9 marca, pokazałem roboczy szkic do opracowywanego rozdziału mojej nowej książki. To moje własne ujęcie permakultury jako ewoluującej kontrkultury… Podałem tam wybrane wg. mojego rozeznania i klucza nazwiska, które uważam za podstawowe dla obecnego kształtu ruchu permakulturowego. Ważne jest aby mieć pojęcie (a jeszcze lepiej także kilka przeczytanych, źródłowych książek) o tym jak złożone są organiczne tkanki permakultury. Na wykresie, który jest już uzupełniony i ulegnie dalszym zmianom, znalazło się kilkanaście nazwisk w trzech kategoriach: 1/ absolutne źródła inspiracji 2/ twórcy metod i rozmaitych szkół w permakulturze 3/ nauczyciele europejscy, wybrane projekty i osobowości aktualnie pracujące. Wygląda to tak:
PERMAKULTURA jako ewoluująca forma KONTRKULTURY
Permakultura jako efekt ewolucji form kontrkultury: niezależność, poszanowanie życia, idea współdziałania, współodczuwanie, zdrowa praca, szacunek dla natury, idee ciągłości i powiązania wszelkich form życia, brak przemocy, szacunek i nauka dla/od rdzennej ludności, lokalna ekonomia, naturalne rolnictwo / ogrodnictwo / leśnictwo, organizowanie się przeciw dominacji instytucji, twórcze życie, sztuka i duchowość…
Henry D. Thoreau (1817-1862) USA, transcendentalizm, obywatelskie nieposłuszeństwo, zniesienie niewolnictwa, lokalność, samowystarczalność, ograniczenie konsumpcji, flexitarianizm. Książki, eseje: WALDEN, czyli życie w lesie, Obywatelskie nieposłuszenstw, Życie bez zasad. Pisma Thoreau wysoko cenione przez Czechowa, Tołstoja i Mahatmę Ghandiego…
MAHATMA GHANDI (1869-1948) India, nie stosowanie przemocy, samowystarczalność, lokalna ekonomia, współpraca, wegetarianizm, sprzeciw wobec dominacji
J. Russell Smith (1874 – 1966) USA, Książka : Tree Crops. A PERMANENT AGRICULTURE (!!!) Organiczne rolnictwo, „laso-ogrody” drzew owocowych ze swobodną hodowlą świń, przeciwdziałanie erozji uprawami rolno-leśnymi…
Toyohiko Kagawa (1888 – 1960) Japonia, pacyfista i działacz społeczny, metoda sadzenia drzew owocowych i hodowli świń na terenach zdegradowanych erozją
Robert Hart (1913 – 2000) UK, pionier Forest Gardening ( system 7 warstw…), pionier hortiterapii, upraw ogrodowych dla vegan, ogród 500 m2…
Masanobu Fukuoka (1913 – 2008) Japonia, Natural farming, Do-nothing Farming, Książka: The One-straw Revolution… (clay seed balls – wykorzystane jako „seed bombs” w Guerrilla Gardening, makrobiotyka…)
Bill Mollison (1928 – 2016) Australia, Książki : Permaculture One, Permaculture Two…Permaculture. Designers Mannual… pierwszy użył w tytule książki napisanej z Davidem Holmgrenem słowo „permaculture”, 3 zasady etyczne permakultury, 12 zasad projektowania permakultury, 7 warstw i 6 stref w projektowaniu permakultury, pierwsze prosperujące gospodarstwa permakulturowe, nauczyciel metody, wykształcił wielu następców
David Holmgren (1955) Australia, książki : Permaculture One z B.Mollisonem, kilka samodzielnych – Melliodora (farma w Australii)…Nauczyciel, teoretyk i praktyk, trener permakultury
Seep Holzer (1942) Austria, książka – Permakultura Seppa Holzera. Znakomity praktyk i odkrywca wielu własnych rozwiązań permakulturowych, gospodaruje na wzorcowej permakulturze w Alpach, szkoli zainteresowanych, projektuje założenia permakulturowe w wielu krajach świata. (Permakultura sprawdzona w górach Europy!)
Znakomici uczniowie – nowi nauczyciele europejscy:
Patrick Whitefield (1949 – 2015), UK Nauczyciel permakultury i życia blisko natury, autor kilku książek i redaktor – konsultant The Permaculture Magazine, wiele zawdzięczał Robertowi Hartowi, który napisał wprowadzenie do znakomitego podręcznika Whitefielda pt. How to make a Forest Garden.
Joe Polaischer (1946-2008) Austria / Nowa Zelandia, nauczyciel i praktyk permakultury, stworzył Rainbow Valley Farm na Nowej Zelandii, przyjaciel Seppa Holzera…
Nowe odsłony – agroforestry / permaculture na dużych powierzchniach (wybrane)…
Ernts Gotsch, Szwajcar, Brazylia, Syntropia/entropia, „leśnictwo regeneracyjne”, Agroforestry, Agenda Gotsch, start w latach 80. XX wieku
CHIKUKWA Project, Afryka, Północ i Południe świata, inicjatywa Eli Ulli Westermann (Niemcy), start 1991…
UWAGA! Jeżeli nie wiecie zbyt dobrze, co to jest „kontrkultura”, a chcecie się dowiedzieć co oznacza dzisiaj ( a nie  w latach 60-siątych XX wieku…), to sięgnijcie proszę do książki pt. Rubieże kultury popularnej, a jest ona dostępna tu: https://nytuan.files.wordpress.com/2014/12/rubieze-blok-kor.pdf  Książka jest dostępna bezpłatnie, a znajdziecie tam wiele … np. na temat „guerrilla gardening”, ogrodów społecznościowych, neoszamanizmu itp.
rubieze
Kończę zapowiedzią: 6 kwietnia w Bonobo będziemy mówili o HORTITERAPII czyli leczeniu ogrodami… wg. mnie jednym z pionierów hortiterapii jest Robert Hart (zobaczcie na wyżej umieszczony spis ważnych ludzi…). Gościem spotkania będzie dr Bożena Szewczyk-Taranek, prawdziwa znawczyni tematu, zajmująca się nim naukowo (m.innymi uruchomiła pierwsze w Polsce studia podyplomowe z hortiterapii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, ruszają jeszcze w marcu tego roku, o czym dr Taranek mówiła 9 marca! na spotkaniu w Bonobo). Ja oczywiście przygotuję coś specjalnego i związanego z hortiterapią, a zaczerpniętego z pokazywanej już 9 marca książki pt. SAKUTEIKI Zapiski o zakładaniu ogrodów, w tłumaczeniu i omówieniu Joanny Zakrzewskiej, wydanej przez WUJ w Krakowie, 2013. Jest jeszcze w księgarniach!!! Te „Zapiski…” mają 1000 lat i wiele się można z nich nauczyć, a pokazują doskonale na źródła sztuki ogrodowej. Drugi temat to ogrodnictwo leśne ze szkoły Patricka Whitefielda… Zapraszam!