brutbaldwies

Warsztat Letniego Przesilenia w Brutowcach, Góry Lewockie, Słowacja

19-22.06.2014  Program:

19.06.2014 (czwartek, świąteczny i wolny od pracy!)

Dojazd do Lewoczy i zbiórka o godzinie 17.00 pod Informacją Turystyczną (spory lokal, mapy, ulotki informacyjne itd.) na Rynku 58 (Namestie Majstra Pavla) w Lewoczy. Z Lewoczy pojedziemy bezpośrednio do Brutowców (przejazd około 40 minut, na północny wschód od Lewoczy) na spotkanie organizacyjne, zakwaterowanie i ciepłą kolację w ośrodku Pod Skałą.

Lewocza to piękne, około 15-tysięczne miasteczko leżące we wschodniej części Spisza (leży w kraju preszowskim) wypełnione zabytkowymi budowlami wpisanymi na listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Od północy Lewoczę otaczają Góry Lewockie, a Tatry, Rudawy i Słowacki Raj dopełniają oprawy tego bajkowego miejsca. Polecamy przewodnik: Stary Sącz i Lewocza. Karpackie miasteczka z klimatem. Gabriela Hudakova / Dana Kristekowa / Marek Styczyński, Polska Turystyczna.pl

Osoby dysponujące samochodem są proszone także o przybycie do Lewoczy i stawienie się na zbiórce, aby ew. zabrać pojedyncze osoby bez środka transportu i pojechać jedną grupą do Brutowców. Do Lewoczy najlepiej dostać się z Popradu autobusem – przejazd około 35 minut. Samochodem można dojechać do Lewoczy z Popradu, z Kezmarku i ze Starej Lubovni (generalnie: dojazd do Starej Lubowni z Piwnicznej i Muszyny, do Popradu z Zakopanego).

Uwaga: wszyscy uczestnicy warsztatu proszeni są o zgłoszenie w jaki sposób i kiedy dotrą do Lewoczy, tak aby ew. zmodyfikować plan spotkania i dojazdu do Brutowców i wykorzystać wolne miejsca w samochodach: marek.styczynski@gmail.com tel. 0048 605 334923 Marek Styczyński

20.06.2014 (piątek)

Śniadanie Pod Skałą w Brutowcach. Pieszy, górski spacer etnobotaniczny na hale wypasowe w Górach Lewockich – zbiór zestawu ziół do celebracji nocy przesilenia, pierwsze elementy warsztatu głosowego. Wykonanie fotogramów ziół celebracyjnych metodą cyjanotypii.

Obiad w ośrodku Pod Skałą. Warsztat przygotowania celebracji nocy przesilenia: zebranie i przygotowanie 9 rodzajów drewna, zestawu ziół, akcesoriów, budowa kukły i płonącego koła… (zobaczcie na www.etnobotanicznie.pl wpis z 6 maja pt.: rośliny letniego przesilenia) wykład na temat tradycji celebracji najkrótszej nocy w roku… nauka archaicznej pieśni rusińskiej…

Kolacja / muzyka (koncert) / celebracja nocy przesilenia od 22.00…

21.06.2014 (sobota)

Śniadanie Pod Skałą. Pieszy spacer do Spisskiego Podhradia i na ruiny wielkiego Zamku Spisskiego. Zwiedzanie ruin zamku i okolicy z dalszym ciągiem warsztatu głosowego, informacje etnobotaniczne o regionie… Lunch (suchy prowiant) w okolicy ruin Zamku.

Powrót autobusem do Brutowców (przejazd około 30 min.) na ciepłą kolację. Dalszy ciąg warsztatu głosowego i pokaz – etnobiologiczne aspekty muzyki tradycyjnej: instrumentarium pasterskie.

22.06.2014 (niedziela)

Śniadanie Pod Skałą. Podsumowanie warsztatu głosowego i etnobotanicznego, odsłuchanie nagrań. Dla chętnych zapewnimy także wczesny ciepły posiłek (obiad). Rozwiązanie spotkania, powrót do domów z możliwością podwiezienia do Lewoczy osób bez samochodu.

Gospodarzami spotkania warsztatowego w Brutowcach są Michal i Lenka Smetankowie www.smetankovo.sk

Warsztaty prowadzą: Michal Smetanka, Anna Nacher i Marek Styczyński. Spotkanie nie ma charakteru wycieczki turystycznej, a jest seminarium warsztatowym odbywającym się w prywatnym domu Pod Skałą w Brutowcach na zasadach wolnego uczestnictwa i indywidualnej odpowiedzialności własnej uczestników podczas spacerów terenowych. Sugerowane opłaty pokrywają koszty noclegów, wyżywienia i programu. Dojazd uczestników odbywa się na własny koszt. Konieczny jest ubiór turystyczny i wygodne buty.

Koszt całkowity to 100 EUR lub 430 złotych.

Uczestnictwo w warsztacie należy potwierdzić wpłatą zadatku w wysokości 110 złotych do 31 maja 2014 roku.

Kontakt i informacje: marek.styczynski@gmail.com

Na moich fotografiach ze spotkania warsztatowego w Brutowcach w 2013 roku: wioska Brutowce, ostrożeń głowacz w Górach Lewockich, wołoskie – tradycyjne miejsca wypasu i składowania siana „senniki” w okolicy Brutowców i łąki brutowskie z dziewannami!

brutglowacznik1brutsennikinik

brutdziew3