W odpowiedzi na pytania o daty i terminy – podajemy znane już terminy dzialań warsztatowych na maj, czerwiec i lipiec. Prócz tego można zgłaszać indywidualnie na staże i wolontariat (patrz: zakładka Kontakt). Zapraszamy wszystkich, którzy chcą nas odwiedzić, ale prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu – nawet jeśli jesteśmy w Lechnicy, możemy być po prostu w terenie, maj nie psrzyja siedzeniu w domu! 🙂

Warsztaty, staże, spotkania – plan do połowy lipca!.

za pomocą Warsztaty, staże, spotkania – plan do połowy lipca!.