siatkimadalskiego
Wspominałem wcześniej, przy okazji informacji o zielnikach, profesora Józefa Mądalskiego (1902-1995), wybitnego botanika zajmującego się geografią roślin i florystyką (napisał fundamentalne dzieło pt. Atlas flory Polski i ziem ościennych, 1954), którego zapiski i zielniki przechowywane są w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie… Dzisiaj widziałem część tych zbiorów i oryginalne siatki do ściskania zebranych roślin w arkuszach bibuły dla prawidłowego przygotowania rośliny do włączenia do zbioru zielnikowego.
Na mojej fotografii część tych siatek z widocznymi inicjałami JM… bardzo dziękuję prof. Andrzejowi Chlebickiemu za uprzejmość i pozwolenie pokazania tych zabytkowych, a ciągle doskonałych konstrukcji do botanizowania!