Zima zawitala do Lechnicy na dobre – wczoraj pług odśnieżający dojechał tylko do kościoła zlokalizowanego [...]