czerwklaszmaj14.jpg

Jest już początek marca i czas na zapowiadany program dwóch odmiennych warsztatów etnobotanicznych, jakie zaplanowaliśmy na maj 2016 roku. Tematów jest sporo, kilka z nich to rozwinięcie interesujących zagadnień omawianych w 2014 i 2015 roku, są też oczywiście całkiem nowe. Z przyjemnością i dumą informuję, że część pokazów przeprowadzimy we własnym miejscu na słowackim Zamagurzu, czyli w budowanym od lipca 2014 roku Biotopie Lechnica www.biotoplechnica.eu

Etnobotanika jest dziedziną, której należy bronić przed akademizmem, gdyż jej źródła kryją się w bezpośrednim doświadczeniu i tradycyjnej wiedzy budowanej przez całe pokolenia, a także dlatego, że jest ważnym elementem indywidualnego stylu życia. Tym bardziej z radością tworzymy nasze małe, górskie siedlisko, które zaskakuje nas swoją różnorodnością i złożonością. Biotop udziela nam każdego dnia lekcji, jak wyzbyć się dogmatycznych przekonań i zbytniego teoretyzowania. Jestem pewny, że najistotniejszym doświadczeniem kontaktu z roślinami jest bezpośrednia praca z nimi. Wolne i świąteczne dni w maju 2016 roku pozwoliły na zaproponowanie dwóch odmiennych warsztatów i wzbogacenie ich o nowych współprowadzących i interesujące zagadnienia.

Biotop Lechnica i Pracownia Edukacji Żywej zapraszają na Etnobotaniczny weekend w Karpatach, Pieniny i Zamagurze, maj 2016 r.

Pierwszy majowy „długi weekend” nie jest niestety rekordowo długi i dlatego proponujemy termin: 29.04 – 3.05. 2016 r. z możliwością umówienia się także na przyjazd w sobotę 30.04.2016 r.

Spotykamy się w piątek lub sobotę 29-30 kwietnia, czekamy w piątek od godziny 15-stej do późnego wieczora po słowackiej stronie kładki na Dunajcu (na lewym, polskim brzegu leży miejscowość Sromowce Niżne, na prawym brzegu słowacka wieś Czerwony Klasztor). Po przejściu kładki lub dotarciu tam od strony słowackiej macie Państwo do dyspozycji kawiarnie i restauracje, a także zadaszone wiaty turystyczne na brzegu Dunajca, co ułatwi oczekiwanie nam/Wam w razie deszczu.

Jak dotrzeć do miejsca zbiórki? Można dostać się tam na wiele sposobów: dokładny opis dotarcia do Biotopu Lechnica podpowiada, jak dotrzeć do Czerwonego Klasztoru.

Chętnie podpowiem indywidualne sposoby i trasy dotarcia do miejsca zbiórki!

Jak zwykle planujemy wolne spacery i niezbyt forsowne wycieczki etnobotaniczne, do których przyda się jednak dobre obuwie i ubranie turystyczne plus coś od deszczu. Trasy spacerów, jakie wypracowaliśmy w ostatnich dwóch latach, zaprowadzą nas w mniej znane rejony Zamagurza i Pienin. Nie jest potrzebne specjalistyczne przygotowanie botaniczne, ale i wprawni przyrodnicy znajdą z nami coś dla siebie. Sporo czasu spędzimy w Biotopie Lechnica i Klasztorze, a także podczas wieczornych prezentacji i spotkań przy kolacji, podczas których omówimy i zaprezentujemy wiele unikalnych w Polsce książek, zagadnień i idei z obszaru herbalizmu, hortiterapii, leczenia lasem, roślin rytualnych i sposobów na ich wykorzystanie w swoim życiu. Przypominam, że spacery opierają się na mojej książce pt. Zielnik podróżny. Rośliny w tradycji Karpat i Bałkanów. Ponieważ książka wydana w 2012 roku jest obecnie trudno dostępna, proponuję zainteresowanym możliwość wcześniejszego zamówienia dobrej jakości kopii ekonomicznej z moim potwierdzeniem legalności.

Zapewniamy noclegi we wsi Lechnica w doskonałych warunkach miejscowego pensjonatu położonego tuż przy Biotopie Lechnica.

Cena warsztatów wraz z trzema noclegami (30.04/1.05, 1 na 2.05, 2 na 3.05) wynosi 150 EUR lub równowartość w złotówkach po aktualnym kursie.

Do wpisania na listę uczestników jest niezbędne zgłoszenie i wpłata bezzwrotnej zaliczki w wys. 50 EUR do 11 kwietnia 2016 roku.

Wszystkie osoby, które wsparły finansowo Biotop Lechnica mają 10 procent zniżki, a osoby biorące udział w kilku warsztatach organizowanych w poprzednich latach, mogą liczyć na indywidualne potraktowanie i zniżki do 30 procent, podobnie mogą być potraktowane pary i małe grupy przybywające razem. Ilość miejsc jest ograniczona i proszę o pilnowanie terminu zgłoszenia. Wszelkie sprawy organizacyjne proszę kierować bezpośrednio do mnie na wskazany niżej adres mailowy i telefon: Marek Styczyński – adres mailowy: marek.styczynski@gmail.com tel. 0048 605334923

Wszystkie wpływy z warsztatów zostaną przekazane jako darowizna na realizację Biotop Lechnica, a postępy pracy sprawdzicie Państwo na miejscu w Biotopie, gdyż część zajęć odbywać się będzie w naszym permakulturowym gospodarstwie.

P r o g r a m etnobotanicznego kwietniowo – majowego weekendu w Karpatach. Warsztaty poprowadzą – Marek Styczyński (etnobotanika, permakultura, las, herbalizm, magiczne gatunki roślin) – Maja Głowacka i Bogdan Ogrodnik z Pracowni Edukacji Żywej w Katowicach (jak być w naturze / jak być z naturą).

 1. Rośliny wiosenne Pienin i Zamagurza (pokaz w terenie, m.innymi lulecznica, pokrzyk wilcza-jagoda, wawrzynek, barwinek, żywokost sercowaty … i inne) – jak obserwować rośliny, czy rośliny się z nami komunikują? Czy rośliny wędrują? Praca z roślinami i osobiste rośliny wspierające.

 2. Klasztor Lechnicki (Czerwony Klasztor) i pierwsi badacze flory Pienin i Tatr. Co kryje zielnik Cypriana? Złota Trójka pierwszych badaczy flory Tatr i Pienin. Herbalizm i botanizowanie czyli jak i po co zbierać rośliny (pokaz terenowy, sprzęt, tradycje)

 1. Celebracja wiosennego święta Maj (celtyckie: Beltain) w Biotopie Lechnica.

 2. Permakultura – znacznie więcej niż zrównoważone ogrodnictwo! Objaśnienie zasad permakultury jako sposobu prowadzenia ogrodu, ale także jako indywidualnego sposobu życia i praktykowania kultury. Podstawowe wiadomości teoretyczne i pokaz wybranych elementów w ogrodzie Biotopu Lechnica.

 3. Bioregionalizm – źrodła pojęcia i praktyczne przesłanki do wyróżnienia bioregionu na przykładzie Pienin, Zamagurza, Tatr.

 4. Czym są czyżnie – formacja roślinna, krajobrazowa, użytkowa (tarnina, róże, kalina, głogi, dzikie jabłonie i grusze…)

 5. Etnobotaniczne aspekty karpackiej muzyki tradycyjnej (pokaz instrumentów muzycznych i sposobu ich wyrobu).

 6. Bycie w naturze, bycie z naturą – indywidualne aspekty kontaktu z przyrodą, syndrom deficytu kontaktu z przyrodą, sposoby na edukację domową z uwzględnieniem stałego kontaktu z przyrodą.

an_szalwia

Drugi majowy termin warsztatów etnobotanicznych organizujemy w dniach: 26.05 – 29.05.2016 r.

Warsztat podczas drugiego „długiego weekendu” majowego poprowadzi Marek Styczyński i Anna Nacher

P r o g r a m

 1. Permakultura Biotopu Lechnica – co to jest permakultura i jak ją realizujemy w Biotopie (pokaz i praca indywidualna)

 2. Radykalny herbalizm – czym jest, dla kogo jest ? Zajęcia praktyczne w Czerwonym Klasztorze i jego otoczeniu.

 3. Wyprawa do roślin magicznych.

 4. Być (z) Lasem: kontemplacja, relaksacja i leczenie lasem wg. różnych szkół i metod oraz słuchanie i słyszenie – elementy praktyki osobistej (shinrin-yoku, deep listening, metody własne) na terenie wybranego szlaku leśnego.

 5. Etnobotaniczne aspekty muzyki – pokaz instrumentów i instalacji muzycznych, prezentacja muzyki i dźwięków otoczenia.

Koszt warsztatu, warunki zakwaterowania i kontakt, a także zniżki są takie same jak w przypadku pierwszego majowego warsztatu. Zapraszam!

Uwaga! Sposób realizacji warsztatu, tematy, duża część informacji przekazywana podczas zajęć terenowych i kuluarowych jest autorskim dorobkiem organizatorów i prowadzących zajęcia, opisywanym w ich książkach, publikacjach i na blogach, a ich wykorzystanie jest możliwe (i zalecane) pod warunkiem podania źródła, daty i autora informacji, idei lub/i techniki prowadzenia warsztatu.