czerwklaszmaj14.jpg
Udało się ustalić konkretne daty spotkań warsztatowych w pierwszej połowie 2015 roku! Podaję je już dzisiaj, bo po pierwszym orientacyjnym anonsie mam już pierwsze zgłoszenia i połowę listy na majowy „długi weekend”, a wiem, że wszyscy chcą sobie zaplanować wyjazdy możliwie wcześnie.
Termin Wiosennego warsztatu etnobotanicznego w Pieninach i Zamagurzu (Czerwony Klasztor/Biotop Lechnica, Słowacja) to:
1-3.05.2015 z możliwością wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu po uzgodnieniu indywidualnym.
Termin warsztatu etnobotanicznego – Noc Letniego Przesilenia w Górach Lewockich, Brutovce, Słowacja – to: 19-22.06.2015
Termin spaceru etnobotanicznego i wycieczki na jeden z najciekawszych festiwali i targów rzemiosła ludowego  25. Europske L’udove Remeslo w Kezmarku, Słowacja to: 10-11.07.2015
Jest także możliwość odbycia indywidualnego stażu w Biotopie Lechnica po uzgodnieniu terminu i programu składającego się z trzech aktywności: spaceru etnobotanicznego, pracy w ogrodzie, zajęć w bibliotece. Zgłoszenia indywidualne lub małych grup (do 5 osób) muszą być uzgodnione i potwierdzone korespondencją: marek.styczynski@gmail.com
Wszystkie środki uzyskane z podanych zajęć będą traktowane jako pomoc w budowie Ośrodka Praktyk Bioregionalnych Biotop Lechnica www.biotoplechnica.eu
Zapraszam!
brutdrogablisko