Etnobotaniczny spacer w źródlisku Wisłoki w Beskidzie Niskim.

W sobotę 30.06.2012 prowadziłem krótkie warsztaty etnobotaniczne w okolicach wsi Radocyna w Beskidzie Niskim. Zajęcia terenowe w formie mojego ulubionego spaceru etnobotanicznego dedykowane były studentom Kulturoznawstwa z AGH w Krakowie. Teren jest doskonały do wprowadzenia etnobotanicznych kluczy czytania krajobrazu, bo wszędzie pełno śladów (roślinnych także) kultury Łemków, a do tego szliśmy arcyciekawą doliną Wisłoki, która w rejonie Radocyny ma swe źródliska. Poza omówieniem zwykłych tematów jak: krajobraz kulturowy, czy pokazanie kilku interesujących roślin, wprowadziłem własne pojęcie – roślinnych świadków kultury. Studenci otrzymali moje zeszytowe Wprowadzenie do etnobotaniki vol.I i mogli zobaczyć Zielnik podróżny. Spacer, mimo zmęczenia upałem i kilkoma godzinami spędzonymi w autobusie Kraków – Gorlice – Radocyna zapamiętałem jako całkiem sympatyczne zasianie etnobotanicznego ziarna. Dziękuję dr Magdzie Machowskiej z AGH za kolejne zaproszenie i doskonałą organizację oraz… za pomoc z wydostaniem się z Radocyny w niedzielę! Piękne miejsce, bez zasięgu telefonii komórkowej, ze śladami pasterskiej kultury dawnej i możliwością obserwowania jej współczesnych form i bez połączenia autobusowego ze światem…

Media Ecology Workshop w Beskidzie Sądeckim!

W najbliższą niedzielę, a oficjalnie w poniedziałek i wtorek: 9-10.07.2012 realizujemy bardzo interesujący projekt, który polega na rejestracji dźwięków jakie emituje osika (Populus tremula). Osika jest gatunkiem starej, rodzimej topoli, która ma swe wyjątkowe miejsce w mitologii Słowian, ale i wielu innych ludów Europy i Azji. Jest jedną z roślin „muzycznych” w moim spisie i zalicza się do nich ze względu na szelest-szept wydawany przez jej nie-zwykłe liście. Ten właśnie szelest jest przyczyną tradycyjnej wiary, że: „duchy przodków mieszkają w drzewach„… co posłużyło mi kiedyś za tytuł sesji nagraniowej wydanej jako LP i MC dawno, dawno temu! Ostatnio, o tej sesji wspomina w swej autobiografii Robert Brylewski … Po latach powracamy do tej samej intuicji, aby przysłuchać się dźwiękom także i wnętrza osiki! W warsztacie i eksperymencie z nagrywaniem drzewa biorą udział: Anna Nacher, Mirek Badura, Marek Styczyński oraz Bogdan Kiwak, którego dokumentację fotograficzną naszych wysiłków pokażę na blogu najszybciej jak się tylko da! Więcej o bogatej w świetne nazwiska bioartowej akcji realizowanej w ramach letniej aktywności Uniwersytetu Jagiellońskiego przeczytacie na http://www.media-ecologies.pl