Pochodzenie jabłoni jest niezwykle pouczającym przykładem zwrotnego, kulturowego nakładania się wielu wpływów wywieranych na miejscowe [...]