W Biotopie jedno kompostowisko ma 2 lata, a drugie – rok. Wyznaczyliśmy teren na kompostowisko [...]