Są już nowe dachy!

Pięknie uporała się z renowacją firma DD-Strechy Pana Dominika Dudy ze Spisskej Starej Vsi.