czklasztorolej

Wczoraj otrzymałem potwierdzenie rezerwacji noclegów dla grupy warsztatowej na najbardziej oblegany „długi weekend” w roku… w najbardziej obleganym miejscu Pienin! Miłe panie z „naszego” ośrodka w Smerdzonce/Czerwony Klasztor jeszcze kalkulują koszty noclegów i śniadań, ale wobec wielu pytań podaję już ramowy program wiosennych warsztatów etnobotanicznych. Tym razem spotkamy się w Szczawnicy (nie w Krościenku nad Dunajcem) i będziemy mieli do dyspozycji znacznie więcej czasu! Program warsztatów w Górach Lewockich (Brutowce) jakie wspólnie z Lenką i Michałem zaplanowaliśmy na czerwiec, będzie znacząco odmienny i warsztaty nie będą się dublowały… nie mogą być traktowane zamiennie!

Na ilustracji: wczoraj zrobiłem kiepską fotę olejnego obrazu naiwnego… i nie mogłem sobie darować, tak jest urocza! 🙂 Bogdan Kiwak – dziękuję za podrasowanie foty 🙂

Program etnobotanicznych warsztatów terenowych – Czerwony Klasztor, Słowacja – 30.04 do 4.05.2014r.

Zagadnienia teoretyczne:

 • Co kryje zielnik Cypriana? Analiza Botanoteki Brata Cypriana wobec aktualnego stanu wiedzy o florze Pienin i Tatr (Marek Styczyński),

 • O dendrofonach, rezonansie Schumana i pracach Davida Dunna (Anna Nacher)

 • Nowe (stare) ogrodnictwo : ogrodnictwo vs rolnictwo. (Marek Styczyński)

 • Początki życia i Teoria Seryjnej Endosymbiozy (SET) Lynn Margalis (Andrzej Chlebicki)

 • Etnobotaniczne aspekty karpackiej muzyki tradycyjnej (Marek Styczyński)

 • Flora Carpatorum Principalium – pierwsze opisanie flory Tatr Georga Wahlenberga z 1814 roku! (Marek Styczyński)

Zagadnienia praktyczne (terenowe):

 • etnobotaniczny klucz do czytania krajobrazu

 • ochrona przyrody i krajobrazu (prawo krajowe i jak działa w Polsce i na Słowacji, Natura 2000)

 • mody botaniczne

 • społeczności roślinne (nisze ekologiczne, ekoton, siedliska)

 • roślinni wędrowcy vs rośliny inwazyjne: żywokost sercowaty i lulecznica kraińska

 • Pieniny, Małe Pieniny i … reszta Karpat

 • flora wiosenna Pienin

 • rośliny magiczne: pokrzyk wilcza-jagoda, zimowit jesienny, czworolist…

 • karpacka inżynieria wernakularna

 • dzikie rośliny użytkowe Pienin, Zamagurza i Tatr

 • klasztory jako ośrodki botanizowania, ziołolecznictwa i ogrodnictwa (na przykładzie Czerwonego Klasztoru)

 • botanizowanie czyli jak/kiedy/do czego/po co… zbierać rośliny (pokaz terenowy, sprzęt, tradycje)

Trasy spacerów etnobotanicznych:

 • Haligovskie Skałki

 • Czerwony Klasztor (muzeum, ogrody i otoczenie)

 • przełom Dunajca w Pieninach

 • Zamagurze (Smerdzonka – Lechnica – Havka)

Uwaga: trasy spacerów mogą być zmienione w zależności od pogody.

Informacje organizacyjne

Terenowe warsztaty etnobotaniczne mają charakter specjalnego seminarium dla zainteresowanych etnobotaniką, botaniką i botanizowaniem oraz historią badań przyrodniczych Karpat i nie są wycieczką turystyczną! Organizatorzy nie pełnią roli przewodników turystycznych, a o ew. ubezpieczenie należy zadbać samodzielnie. Uczestnicy powinni posiadać wygodny strój turystyczny i odpowiednie obuwie oraz środki na pokrycie wydatków na wyżywienie (poza śniadaniami) oraz wstępu do muzeum Czerwonego Klasztoru i biletów autobusowych (ew. wycieczka na Haligovskie Skałki). Przypominamy, że na Słowacji walutą jest euro, ale poza biletem autobusowym (koszt około 2 euro) wszystkie inne wydatki można w rejonie realizacji warsztatu pokrywać w złotówkach!

Koszt noclegów, śniadań i programu seminarium – „terenowy warsztat etnobotaniczny w Czerwonym Klasztorze” jest pokrywany z indywidualnych wpłat uczestników seminarium po wcześniejszym kontakcie z głównym prowadzącym na adres mailowy: marek.styczynski@gmail.com 

Do zaakceptowania zgłoszenia i wpisania na listę uczestników jest konieczne wpłacenie zadatku (bezzwrotnego) wymaganego ze względu na rezerwację określonej ilości miejsc noclegowych. Zapisy trwają od 15 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku. Ilość miejsc jest ograniczona i nie przekroczy 20 uczestników. Cena całości zostanie ustalona indywidualnie – mają zastosowanie zniżki dla stałych uczestników warsztatów. Zapraszam!

Uwaga! Sposób realizacji warsztatu, temat, duża część informacji przekazywana podczas zajęć terenowych i kuluarowych jest autorskim dorobkiem organizatorów i prowadzących zajęcia, a ich wykorzystanie jest możliwe (i zalecane) pod warunkiem podania źródła, daty i autora informacji, idei, techniki prowadzenia warsztatu.