SĘDZIWÓJ 1

Cykl spotkań Bio::Flow w Bunkrze Sztuki w Krakowie zbliża się ku końcowi; pozostały nam już jedynie dwa spotkania. Najbliższe odbędzie się za dwa tygodnie, a oto jego program:

Bio:Flow #4 – wtorek, 29 kwietnia 2014, Bunkier Sztuki w Krakowie od godz. 18.00

 Ogrodnictwo jako taktyka obronna: mikroogrodnictwo, slow zasoby, drzewa i fitomelioracje miejskie a zasoby pokarmowe w miastach. Fitobunkier – co planujemy i co robimy? Pierwsza akcja sadzenia roślin wokół Bunkra Sztuki. Spotkanie poprowadzi Marek Styczyński, a jego gośćmi będą:

Prof. Piotr Siwek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – Dyniowate: rośliny użytkowe i kulturowe.                                                                                               Dr Maja Głowacka i dr Bogdan Ogrodnik (Fundacja Pracownia Edukacji Żywej, Mikołów) – Ziele topolowego szumu. Wstęp do psychoedukacji roślinnej.

Najbliższe spotkanie w połowie odbędzie się w sali, a w połowie wokół Bunkra Sztuki podczas pokazu co i gdzie chcemy posadzić 🙂 oraz sadzeniu kilku gatunków mięty i cebul różnych odmian lilii. Następny etap sadzenia i tworzenia Fitobunkra 🙂 to wprowadzenie sadzonek kilku gatunków dyniowatych (w tym tykw – Lagenaria) około połowy maja oraz zakończenie cyklu spotkań pod koniec maja. Mamy już wstępne zapewnienie co do włączenia się Bunkra do opublikowania wydawnictwa omawiającego tematy przewijające się podczas Bio::Flow.

Dzień po Bio::Flow #4, 30 kwietnia, ruszamy na warsztaty w Czerwonym Klasztorze i po powrocie postaram się zdać sprawę z ich przebiegu!                      Dla warsztatowiczów mam jeszcze jedną miłą niespodziankę w postaci wizyty dr Michala Smetanki, który w sobotę (3.04.2014) zaprezentuje nam instrumenty pasterskie i zagra kilka własnych kompozycji zainspirowanych tradycyjną muzyką Karpat.

Ostatnia ważna informacja dotyczy warsztatów w Górach Lewockich na Słowacji! Odbędą się one w połowie czerwca (19-22.06.2014) we wsi Brutowce w pobliży Lewoczy. Te warsztaty połączą karpackie tradycje muzyczne z wycieczkami etnobotanicznymi oraz celebracją Watry z okazji letniego przesilenia. Przypominam, że to nie całkiem to samo co Noc Świętojańska i obejmuje kilka archaicznych rytów: palenie wielkiego ogniska, spalenie kukły wykonanej z witek wierzbowych i słomy, milcząca kontemplacja wody oraz muzyka i śpiew… nie mówiąc już o tak etnobotanicznym rycie jak szukanie kwiatu paproci! Część muzyczną poprowadzi Michał Smetanka i Anna Nacher, a część etnobotaniczną i terenową – Marek Styczyński. Mam już pierwsze zgłoszenia, ale zapisy przyjmuję do końca maja. Zapraszam! Chętni są proszeni o zgłoszenie się mailem na adres: marek.styczynski@gmail.com

Na fotografii Bogdana Kiwaka wykonanej metodą camera obscura przy okazji realizacji projektu przypominającego wielkich ludzi Małopolski – ja sam 🙂 w roli wielkiego alchemika Michała Sędziwoja (1566-1630) zwanego w Europie Sendiviciusem. Pochodził z okolic Nowego Sącza, studiował jakiś czas w Krakowie i przebywał potem wiele lat w Czechach i Niemczech. Ten interesujący pan odkrył tlen (!, tak!) przy okazji zaawansowanych i eksperymentalnych studiów nad spalaniem i oddychaniem. Jego metoda i to co odkrył wyprzedzały o 170 lat oficjalne naukowe odkrycie tlenu (nazwanego oxygenem) i były rozpracowywane na Oxfordzie! W Krakowie spotkał się m.innymi z słynnymi alchemikami Johnem Dee i Edwardem Kelly… a jego ścieżki są bardzo ciekawe, także w kontekście mojego wielkiego bohatera jakim jest patron naszych warsztatów w Czerwonym Klasztorze – tzw. Brat Cyprian. Z własnej inicjatywy do scenografii dodałem tykwę jako wskazanie na botanikę…