Czas jest bardzo gorący (w przenośni i niestety także dosłownie) i praca goni pracę, dlatego [...]