Problem małej ilości, albo wręcz braku wody, także występowanie długotrwałej suszy, która staje się szybko [...]